15-01-2019

Jordpriserne i Trekantområdet 2007

Jordpriserne er eksploderet

Dette kunne man læse i Vejle Amts Folkeblad 10. oktober 2007.

Jordpriserne i trekantområdet er på himmelflugt. Ligger jorden nær byer, bliver der handlet for op mod 1,5 millioner kr. pr ha.

Nogle investorer er villige til at betale astronomiske summer for jord, som kan udstykkes. Prisstigninger hænger blandt andet sammen med, at mange investorer er begyndt at købe jord, og de sidste to, tre år er de rykket til Trekantområdet, fordi København er blevet for dyr, siger ejendomsmægler Johannes Luxbo Andersen, som her fire EDC butikker i Fredericia, Vejle og Kolding.

Jord til Boliger

Meget høje beløb kan komme på bordet, selvom der ikke foreligger en lokalplan. En rammeplan, der baner vej for boliger er nok til en underskrift.

I andre tilfælde er så dyre handler betinget af, at der kan laves lokalplan, så den investor som køber jord af en landmand eller anden lodsejer, har mulighed for at udstykke til boliger. For der er rift om at opføre boliger i trekantområdet, som oplever en rivende vækst.

Før Spaden er sat i jorden

I Fredericia er det specielt kommunen, der har købt stort op, og står for det meste jordsalg til erhverv, siger Johannes Luxbo Andersen

De omtalte næsten 1,5 millioner kr. pr. ha. var for et større område til nye boliger i Fredericia og i en nabokommune, og så skal man huske på at spaden slet ikke er sat i jorden. Det koster også at byggemodne jorden med veje og så videre, påpeger ejendomsmægleren. Siden Årsskiftet har EDC i Fredericia, Vejle og Kolding formidlet handler med landbrugsjord til både udstykning og landbrugsdyrkning for mere end 70 millioner kr. i Trekantområdet. Det er en tredobling i forhold til de første ni måneder af 2006 er priserne ikke lige 1,5 millioner kr. ha, men måske kun 1,3 mio. men en højesteretsdom fra 1981 siger, at prisen for landbrugsjord firedobles hvis den i stedet skal udstykkes til boliger, men nogle steder 24 doblet *250.000 det giver 6 mio. kr. for en ha, hvis de ligger bynært, da de store byer er ved at løbe tør for byggegrunde. Det er det beløb ejendomsmægleren gav til Vejle Amts Folkeblad

Griner og græder

Mange af de landmænd, som EDC har solgt jord for i de sidste 12 måneder er blevet gjort til mangemillionærer, oplyser ejendomsmægleren. Det bekræfter chefkonsulent Børge Sørensen fra landbrugsrådgivningen LRØ, der dækker et område fra syd for Århus til ca. halvdelen af Fredericia kommune: Men nogle smiler, andre landmænd synes udviklingen er træls siger han,

Nogle landmænds muligheder for at udvide bedriften, risikerer at blive hæmmet af krav om lang afstand til boliger, og bliver landbrugsjord eksproprieret, er det svimlende dyrt at købe ny jord, som på grund af miljøregler er nødvendige for at have nok areal at sprede gylle på. I sådan et tilfælde måtte en landmand mellem Fredericia og Børkop for nylig af med 300.000 kr. pr. ha, oplyser EDC.

Chefkonsulent Børge Sørensen genkender dette niveau. Hektarprisen for landbrugsjord, der sælges til fortsat drift, er 150-3000.000 kr. i LRØS’s område. Landbrugsjord, der sælges til boliger eller erhverv ligger på mellem 1 og 6 millioner kr. jorden tæt på Århus som den dyreste, det var sikkert der, hvor Skejby sygehus er blevet bygget, der betaltes disse astronomiske priser, det har jeg også tidligere læst i avisen

Min egen kommentar

Det var da godt nok synd for den landmand der, for ikke lige at bruge den højeste pris pr ha havde solgt jord til kommunen for måske 1,3 mio. kr. pr ha.Og da det tyder på det var et større areal kan det vel godt tænkes at have været 10 ha, har det i alt været 13 mio. kr. og så for at have det samme areal skulle betale 300.000 kr. pr ha i alt 3mio. kr. Der var så 10 mio. kr. tilbage ved dette bytte, men hvorfor dog så bruge dem til køb af jord. Begrundelsen for det skulle være, politisk bestemte miljøregler for at have areal nok at sprede gylle ud på, det er det klassiske argument for de stigende jordpriser i landbruget.

Men med en fortjeneste på 10 mio. kr. ved jordsalg kunne denne landmand, økonomisk set have haft det godt ved at sælge hele gården. .Men denne landmand valgte, for at kunne fortsætte med den animalske produktion, inden for de politisk fastsatte miljøregler at bruge de 3 mio. kr. af de 10 mio. kr. til køb af landbrugsjord, hvilket var hans eget frie valg, men en landmand, omkring Fredericia kan jeg vanskelig tænke mig, ikke har haft den animalske produktion baseret på svin. For alle, der en sommerdag kører fra Århus til lidt syd for Kolding, vil ikke se andet på markerne end frøavl, raps og kornmarker. Derfor er al animalsk produktion i Østjylland baseret på svin. Så snart man kommer lidt længere ind i Jylland, ses der majsmarker, og så er det kvæg og mælkeproduktion.

Men hvorfor bruge 3 mio. kr. til køb af landbrugsjord, for at have areal nok til udbringning af gylle fra svin, når prisen med kilde landbrugsstatistik for et kg svinekød i 2007 kun var 17 pct. af prisen i 1955, ikke kun 17 pct. mindre.

Et sådant jordkøb med dette misforhold mellem jordpriser og priserne på landbrugets varer, kan kun have været baseret på forventning til fortsat stigende jordpriser, et ønske om fortsat øgede driftsudgifter ved produktion af fødevarer. Her er det jo interessant og se, at Venstre, der altid taler om, at der af hensyn til landbrugets konkurrenceevne på de globale markeder, ikke bekymrer sig om øgede spekulationsskabte driftsudgifter, der kun kommer af det private jordeje med totalt fri prisdannelse, hvor alle konkurrerer indbyrdes om forventninger til fremtidsvisioner, der ikke kendes, og når de udebliver gives der skatteyderbetalte tilskud, og her sparer blå blok aldrig.

Disse spekulationsudgifter kan kun stoppe med en jordreform, der gør jorden til folkets fælles ejendom, og alle betaler en jordleje svarende til brugsværdien, på det tidspunkt jorden bo eller produktionsplads overtages. Alle udgifter med spekulation i fremtidsvisioner vil være fjernet. Men sammen med jordreformen, bør der også oprettes en samfundsbank med rentefri finansiering. Danmark vil så blive verdens bedste land at arbejde og producere i. Disse reformer kan desværre kun gennemføres med den politiske venstrefløj, gå derfor i gang hellere i dag end i morgen.