30-06-2017

Hvad går beskæftigelsen til?

Det vil jeg lige tage fat på i flere indlæg. I det direkte landbrug, gartneri, fiskeri, og de forarbejdende erhverv mejerier, slagterier og hele industrien var der i 1966 beskæftiget 899.000, i 2015 kun 371.000, og det er hovedsagelig fra disse erhverv vores direkte vareproduktion kommer.

Og med den faldende beskæftigelse i disse vareproducerende erhverv, er de udbetalte lønninger derfor naturligvis også faldet, og det er interessant at se her, at lønudbetalinger i disse erhverv i 1966 var på 12.178 mio. kr. I 1987 var de steget til 17.605 mio. kr., eller med 45 pct. Men i gennemsnit for alle år siden 1987 er de faldet til 17.212 mio. kr. Det skyldes naturligvis ikke faldende timeløn, men en stærk faldende beskæftigelse.

Den stigende beskæftigelse under højkonjunkturen gik udelukkende til serviceerhverv og mange af dem kan jeg ikke rigtig se skaber nogen realværdier. Men det er temmelig omfattende, så jeg vil tage det for sig selv en anden gang. Dog vil jeg lige påvise lønudgifterne i de poster, der i nationalregnskaberne er opgivet som erhvervsservice. Lønudgifterne her, var i 1966 på 3.000 mio. kr. i 1994 9.422 mio. kr. en stigning på 6.422 mio. kr. I faste 1966 priser i 2015 var de yderligere steget til 19.727 mio. kr., en stigning på 10,305 mio. kr. Dette skal ses i relation til, at der siden 1994 slet ingen lønstigning har været i de vareproducerende erhverv.

Og ses der på den offentlige sektor, hvor der altid tales om, at der er for mange ansatte er der nu samme antal beskæftigede pr. 1000 indbyggere som i 1988 og lønudgifterne til dem i pct. af BNP er det samme som i 1975.

Og i offentlig administration var der i 1966 82.219. Det topper i 1994 med 171.341. og var i 2015 kun på 142.467, det samme som i 1978. Og lønudgifterne her var i 1966 3.213 mio. kr., i 1994 6.738 mio. kr., altså en stigning på 3.525 mio. kr., i 2015 7.224 mio., kr. en stigning på 486 mio. kr. Det er da også ret interessant at se på udgifterne til administrationen per skatteyder. Den var i 1994 1.485 kr. I 2015 1.406, men hvor er det dog let at være politiker, uden at have forsket det mindste i det, der i skrift eller tale føres frem.